ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซด์ของ
.
ศูนย์ปฏิบัติการ GpaCreate By : ศูนย์ปฏิบัติการ GPA สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
Tel. 0-2628-5089,0-2628-8961-4 Fax 0-2282-2744